FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna om bastu.
Hittar du inte svaret på din fråga här kontakta din Exacta återförsäljare eller vår egen supportavdelning för hjälp.

Avkalkning bör normalt ske 2 gånger/år. I offentligt bruk rekommenderas en avhärdare för inkommande vatten.
Se skötselråd  PDF

Vanligtvis finns det reservdelar till våra aggregat. För att få rätt reservdel, leta fram aggregatets typnummer. Det står vanligtvis nedtill på en ettiket på aggregatet. Vänd dig sedan till en Exacta återförsäljare.
Närmaste återförsäljare hittar du i vår sökfunktion här på vår hemsida.

På bastuaggregat lämnas normalt två års garanti. I offentlig miljö lämnas ett år.
På vissa av våra modeller lämnas 5 år eller längre. Se manual för respektive produkt gällande garantitid. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan yttre åverkan.

Med Supi bastuskydd kan du lasera din bastupanel. Välj en utav våra standardkulörer, eller bryt till en valfri NCS-kulör.
Läs mer i vår produktkatalog om de olika panel- och laveskyddsprodukterna.

Plocka om stenmagasinet. Den höga värmen i ett aggregat orskakar att stenarna rör sig eller spricker vilket resultar i att de blir för tätt packade. Stenmagasinet ska vara luftigt men välfyllt, ersätt brända och trasiga stenar.

  • En orsak kan vara brist i bastuns luftflöde. Kontrollera att bastuns ventilation är enligt våra rekommendationer. Se länkad PDF
  • Säkerställ att ditt basturum är korrekt isolerat. Alla väggar och tak måste ha minst 50 mm isolering.
  • Kontrollera att ditt aggregat har rätt effekt i förhållande till rummets volym. Glas och stenväggar ger extra värmeförlust. Har du exempelvis ett glasparti, brukar man addera 1 m³ per 2 m² glas till rummets totala volym.

-Plocka om stenmagasinet. Stenarna i aggregatet är för tätt packade, vilket medför en försämrad luftcirkulation i stenmagasinet. Dett gör att värmen inte kan spridas optimalt i bastun.

– Kontrollera att samtliga element i aggregatet är hela. Plocka bort några stenar och stänk lite vatten på elementet, och hör du att vattnet fräser så är elementet i funktion.
Är du osäker på om elementen är hela, kontakta en behörig elektriker för felsökning.

– Kontrollera temperatursensorns placering. Är sensorn felaktigt placerad resulterar det fel i avläsning av bastuns faktiska temperatur.

-Aggregatets modell är inte avsedd för så kallad torr bastu med hög temperatur.

FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna om bastu.
Hittar du inte svaret på din fråga här kontakta din Exacta återförsäljare eller vår egen supportavdelning för hjälp.

Använd sten speciellt anpassad för bastuaggregat, exempelvis Olivindianbas eller keramisk sten. Säkerställ godkänd sort och storlek i aggregatets installationsanvisning.

Vi rekommenderar att allt trämaterial ska behandlas innan bastun tas i bruk. Se skötselråd PDF 

Vid en visuell inpektion ser du att vattnet “pärlar sig” på materialet, och då vet du att skyddet fortfarande är fungerande. Suger trämaterialet upp vattnet är det dags att behandla med nytt panel- eller laveskydd.

Ja, med värmeskydd avsedd för din specifika vedugnsmodell kan du minska säkerhetsavståndet till brännbart material.

– Du kan genom att använda en plåt eller en fibercementskiva med luftspalt minska säkerhetsavståndet till brännbart material.

Vi rekommenderar att du läser rekommendationerna för aktuell vedugnsmodell i dess installationsanvisning.

Använd sten speciellt anpassad för bastuaggregat, exempelvis Olivindianbas eller keramisk sten. Säkerställ godkänd sort och storlek i aggregatets installationsanvisning.

Använd sten speciellt anpassad för bastuaggregat, exempelvis Olivindianbas eller keramisk sten. Säkerställ godkänd sort och storlek i aggregatets installationsanvisning.

Rekommendationen är att om du bastar 1 gång/vecka ska stenmagasinet plockas om minst 1 gång/år, bastar du 2 gånger/ vecka plockas stenmagasinet om minst 2 ggn/år osv.

Vid en visuell inspektion märker du att stenarna kan vara vita, grusiga eller spruckna. Dessa stenar ska bytas ut snarast. När stenarna spricker och rör sig packas de tätt och minskar luftflödet i stenmagasinet, vilket sliter på aggregatets element och förlänger uppvärmningstiden i bastun.